+421 948 156 688 SCŠPP TREA Kadnárova 15, 831 52 Bratislava info(zavinac)trea.sk
online rodinná terapia

SCŠPP TREA

je psychologické centrum, ktoré prevádzkuje aj tieto webové stránky "www.psycholognadosah.sk" je poskytovateľom psychologických, špeciálno-pedagogických a logopedických služieb. Poskytujeme odborné psychologické konzultácie, poradenstvo, terapiu a psychodiagnostické vyšetrenia pre deti, dospievajúcich, predškolákov, žiakov, študentov, rodičov a dospelých.

Vďaka tejto webovej aplikácii poskytujeme aj "Online" psychologické poradenstvo, konzultácie a psychoterapiu dištančnou formou bez nutnosti osobného "fyzického" kontaktu medzi pacientom a terapeutom. Táto forma poskytovania psychologickej, špeciálno-pedagogickej a logopedickej starostlivosti umožňuje v mnohých prípadoch plne nahradiť osobný kontakt pacienta s terapeutom. Vďaka tomu majú naši pacienti (klienti) svojho psychológa na dosah z akéhokoľvek miesta na svete a aj v zložitých "pandemických" časoch a to bez rizika prenosu nákazy.

Každá krízová, alebo inak zaťažujúca životná situácia však poskytuje rôzne námety a inšpiráciu na progresívnu zmenu, nové technologické a odborné prístupy, osobný rast a adaptáciu na novo vzniknuté podmienky. Okrem toho aj naša vynútená osobná izolácia od sociálnych vzťahov nás priviedla k myšlienke poskytovania odbornej psychologickej zdravotnej starostlivosti našim pacientom (klientom) dištančnou (online) formou, aby náš kontakt s Vami už nikdy nebol prerušený.

Uvedomujeme si však aj to, že Virtuálny kontakt terapeuta a klienta samozrejme úplne nenahradí skutočný ľudský kontakt. Online kontakt terapeuta s pacientom v tzv. "virtuálnom" prostredí má mnoho konkrétnych špecifických odlišností oproti osobnému stretnutiu klienta s terapeutom v "reálnom" svete. Virtuálne (Online) poradenstvo, konzultácia, terapia má isté obmedzenia, ale zároveň nám poskytuje dostatok spoločného priestoru a času, ktorý môže terapeut a pacient navzájom zdieľať a terapeuticky, či poradensky využívať.

  • Do psychologického centra TREA chodím už dlhší čas na terapiu. Korona vírus spôsobil prerušenie mojich pravidelných osobných sedení s mojim psychoterapeutom. Terapiu sme robili cez "WhatsApp". Veľmi som ocenil, že TREA zareagovala veľmi promptne a dokázala poskytovať klientom svoje odborné služby online formou. Terapia mi veľmi pomáha a neviem si predstagiť, že by bola prerušená na dlhší čas. S radosťou som privítal informáciu o spustení ich vlastnej webovej aplikácie "psycholog na dosah", ktorú budem určite využívať.

    Patrik
  • Online konzultácie poskytované centrom TREA mi vyhovujú, odporúčam všetkým. Šetrí mi to čas, Som spokojná aj s mojim konzultantom. Konzultácie prebiehajú cez Viber. Práve som sa dozvedela o tom, že centrum TREA onedlho spustí wlastnú online komunikáciu na tomto mieste. Určite vyskúšam.

    Maťa