+421 948 156 688 SCŠPP TREA Kadnárova 15, 831 52 Bratislava info(zavinac)trea.sk

Online služby

https://www.psycholognadosah.sk/wp-content/uploads/2017/10/poradenstvo_120.jpg

Online poradenstvo

Online psychológ poskytuje online poradenstvo zamerané na výchovu detí, partnerské, rodinné, pracovné vzťahy,sexualitu, nezhody, krízy, spory

https://www.psycholognadosah.sk/wp-content/uploads/2017/10/konzultacia_120.jpg

Online konzultácia

Online konzultácia je cielená na aktuálnu, akútnu situáciu, alebo psychický stav, nevyhovujúce podmienky spôsobujúce záťaž, stres

https://www.psycholognadosah.sk/wp-content/uploads/2017/10/individualna_terapia_120.jpg

Online individuálna terapia

Online individuálna terapia cielená na klienta, ťažkosti, za účelom jeho osobného rastu, prinášajúca vhľad do seba, sebapoznanie

https://www.psycholognadosah.sk/wp-content/uploads/2017/10/parova_terapia_120.jpg

Online párová terapia

Online párová terapia cielená na konsolidáciu partnerských vzťahov, krízy, nezhody, konštruktívnu komunikáciu, načúvanie, vhľad do situácie.

https://www.psycholognadosah.sk/wp-content/uploads/2017/10/terapia_pre_deti_120.jpg

Online terapia pre deti

Online terapia pre deti cielená na poruchyi učenia, pozornosti, správania, so zmyslovým, telesným znevýhodnením, sebaobraz, sebadôveru

https://www.psycholognadosah.sk/wp-content/uploads/2017/10/rodinna_terapia_120.jpg

Online rodinná terapia

Online rodinná terapia cielená na vzťahové väzby, načúvanie, porozumenie, komunikáciu, dohody, elimináciu napätia v rodine.