40 

Počet terapií

Popis

Online psychologické poradenstvo je určené pre každého z nás, ktorý žije v tejto modernej, uponáhľanej a stresom zaťažujúcej dobe. Online poradenstvo sa Začína už prvým dištančným kontaktom klienta a online psychológa. Online psychologické poradenstvo spočíva v hľadaní, riešení situácií kedy online psychológ navrhuje osvedčené postupy, metódy, odporúčania, ako čo najefektívnejšie vyriešiť a zvládnuť situáciu alebo navrhuje spôsoby ako odstrániť problém. Online psychológ sa zameriava napríklad na problémy vo výchove, problémy s učením, profesijnou orientáciou, problémy v oblasti zdravého životného štýlu, problémy v intímnom živote a v sexe, partnerské vzťahy, nezhody, partnerské krízy atď.