+421 948 156 688 SCŠPP TREA Kadnárova 15, 831 52 Bratislava info(zavinac)trea.sk

Online terapia pre deti

Čo je online terapia pre deti?

online terapia pre deti

výchovu detí sprevádza množstvo náročných situácií, otázok a pochybností. S mnohými z nich ste si už poradili, iné odzneli samé. Niektoré problémy však môžu trvať príliš dlho alebo môžu byť priveľmi znepokojivé a mať dopad na fungovanie celej rodiny – ťažkosti dieťaťa sa stávajú centrom pozornosti a oberajú ostatných o veľa energie. Online terapia pre deti Vám pomôže tieto situácie efektívne zvládnuť a eliminovať tak prípadné napätie v rodine.

Kedy je vhodná online terapia pre deti?
  • ak s Vašim dieťaťom spoločne trávite dlhé hodiny pri učení a písaní úloh, pričom výsledky dieťaťa tomu nezodpovedajú,
  • ak často dostávate negatívnu spätnú väzbu zo školy – dieťa nerešpektuje autority, vyrušuje, nespolupracuje alebo je zasnívané a nestíha za spolužiakmi,
  • Ak evidujete ťažkosti s koncentráciou dieťaťa, organizovaním si svojich činností bez vašej kontroly – dieťa stále zabúda na povinnosti, stráca veci, potrebuje neustále vedenie,
  • Ak má Vaše dieťa problémy vo vzťahoch v kolektíve alebo vo vašom vzájomnom vzťahu,-dieťa je osamelé, nevie sa zaradiť medzi rovesníkov, má časté konflikty alebo nerešpektuje vašu autoritu
  • Ak evidujete znepokojivé prejavy správania, ktoré nie sú primerané veku dieťaťa, napr. afektívne výbuchy, agresivita, separačná úzkosť u starších detí, pomočovanie sa, vyhrážanie sa samovraždou.
  • Ak má Vaše dieťa Iné skryté problémy zdanlivo veľmi nenápadné a dieťa sa s nimi dlhodobo vysporiadava svojpomocne.
Na skryté vnútorné konflikty vás môžu upozorniť:
  • Zmeny nálady netypické pre vaše dieťa, častý plač alebo zvýšená dráždivosť,
  • Sťažovanie sa na časté bolesti brucha, hlavy alebo na pretrvávajúcu únavu,
  • Strata záujmov,
  • Problémy so spánkom alebo chuťou do jedla.

Rozpoznať a pripustiť, že niečo nie je v poriadku je prvým krokom k zvládnutiu danej situácie. Tým ďalším by mal byť rozhovor s online psychológom a online terapia pre deti.

V rámci širokej ponuky našich služieb Vám ponúkame terapeutickú starostlivosť o Vaše dieťa, v prípade že má ťažkosti s pozornosťou (ADHD/ADD) alebo iné ťažkosti ako napríklad poruchy učenia, ťažkosti s pomalým pracovným tempom, neurotické ťažkosti a pod.

V prípade že máte skôr záujem o osobný kontakt s našimi odborníkmi, pozrite si prosím aj tieto naše webové stránky:
www.trea.sk a www.detskaporadna.sk

Objednať sa

<< predchádzajúci článok <<      >> nasledujúci článok >>

Späť na úvodnú stránku