60 

Počet terapií

Popis

Online párová terapia je forma psychoterapie zameraná na riešenie partnerských nezhôd, konfliktov, alebo narušených vzťahových väzieb psychologickým pôsobením. Je určená pre partnerov, ktorí chcú riešiť problémy vo svojom vzťahu a ktorí si uvedomujú, že na riešenie problémov vzniknutých vo vzťahu sú potrební dvaja a bez odborného vedenia sa im nemusí podariť partnerskú krízu úspešne prekonať.