60 

Počet terapií

Popis

Starostlivosť o rodinu je základným a najdôležitejším elementom každej spoločnosti. Ak má rodina dobre plniť funkciu základného piliera spoločnosti a všetky jej funkcie, potrebuje pomoc a podporu v komplikovaných životných situáciách. Takou je napríklad online rodinná terapia, ktorú poskytuje online psychológ pre všetkých členov rodiny. Má cieľ pomenovať príčinu rodinnej nepohody a pomôcť napraviť nefunkčné vzťahy a rodinné návyky a stereotypy. Tieto môžu byť prítomné dlhé roky. Rodinná terapia je efektívna, pretože rodina má schopnosti konsolidovať sa. Zároveň ponúka spôsob ako vytvoriť a udržať zdravú a fungujúcu rodinu.