+421 948 156 688 SCŠPP TREA Kadnárova 15, 831 52 Bratislava info(zavinac)trea.sk

Online individuálna terapia

 

Čo je online individuálna terapia?

online individuálna terapia

Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že online individuálna terapia je terapeutický proces, počas ktorého online psychológ pomáha klientovi (pacientovi) postupne sa vyrovnávať s problematickými, alebo nepríjemnými zážitkami, situáciami a oblasťami jeho života. Online psychológ sprevádza klienta na ceste k dosiahnutiu zmien, ktoré si sám klient praje.

Kto prevádza online individuálnu terapiu?

Online individuálna terapia je teda liečebné a terapeutické pôsobenie
na klienta psychologickými metódami, ktoré mu prinášajú žiaduce zmeny v prežívaní, v správaní i v spôsobe jeho fungovania v živote a tým aj v jeho osobnosti. Psychoterapia môže mať aj podpornú, terapeutickú či rozvíjajúcu funkciu. Online individuálnu terapiu môže vykonávať výlučne psychoterapeut, ktorý je predovšetkým lekár, alebo psychológ, ktorý sa v psychoterapii dlhodobo vzdelával a je certifikovaný, alebo je v psychoterapeutickom výcviku. V priebehu psychoterapie sa klient viac kontaktuje so svojimi vnútornými procesmi a so svojou vnútornou silou, emóciami a prežívaním. Postupne je uvoľnenejší, silnejší, vyrovnanejší, chápavejší, milší a úprimnejší vo vzťahu k sebe a k ostatnému okoliu. Psychoterapia vedie k celkovému zlepšeniu kvality života a vo vzájomných rodinných, partnerských a pracovných vzťahoch.

Aký je rozdiel medzi poradenstvom a terapiou?

Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že hranica medzi pojmami online poradenstvo a online terapia je niekedy veľmi tenká. Existujú však isté znaky, ktoré tieto dva odborné pojmyod seba odlišujú.

Online individuálna terapia:

je viac špecifikovaná tým, že si klient s online psychológom (terapeutom) definujú ciele samotnej online terapie smerujúce k zisteniu príčiny psychického stavu, problému, symptómu ochorenia za účelom jeho vyliečenia, alebo pomáha klientovi zvládnuť príznaky symptómov v jeho bežnom privátnom, alebo profesionálnom živote. Obvykle sa jedná o významne dlhodobejší proces oproti online poradenstvu. Je to predovšetkým z toho dôvodu, že online terapia sa zameriava na dlhšie alebo chronické psychologické a emocionálne problémy, ktoré klienti prežívajú. Online terapia je teda všeobecne zameraná na myšlienkové procesy. Online terapia v porovnaní s poradenstvom rieči skôr náročnejšie a zložitejšie situácie a ciele.

Online poradenstvo:

V online poradenskej praxi sa obvykle oproti online terapii pracuje viac so získanými informáciami od klienta, alebo z výsledkami z jeho psychodiagnostických vyšetrení. Online poradenstvo poskytuje klientovi odporúčania, rady, vysvetľuje, vzdeláva, ako zlepšiť napr. kvalitu života, môže mu sprostredkovať objektívnejší vhľad do danej situácie, pomáha mu prijať konštruktívne riešenia, ap. Online poradenstvo je skôr krátkodobejší proces zameraný na behaviorálne prejavy klienta a jeho okolia

V prípade že máte skôr záujem o osobný kontakt s našimi odborníkmi, pozrite si prosím aj tieto naše webové stránky:
www.trea.sk a www.detskaporadna.sk

Objednať sa

<< predchádzajúci článok <<      >> nasledujúci článok >>

Späť na úvodnú stránku