+421 948 156 688 SCŠPP TREA Kadnárova 15, 831 52 Bratislava info(zavinac)trea.sk

Online párová terapia

 

Čo je online párová terapia?

online párová terapia

Online párová terapia je forma psychoterapie zameraná na riešenie partnerských nezhôd, konfliktov, alebo narušených vzťahových väzieb psychologickým pôsobením. Je určená pre partnerov, ktorí chcú riešiť problémy vo svojom vzťahu a ktorí si uvedomujú, že na riešenie problémov vzniknutých vo vzťahu sú potrební dvaja a bez odborného vedenia sa im nemusí podariť partnerskú krízu úspešne prekonať.

Pre koho je vhodná online párová terapia?

V prípade, že ste sa vo svojom vzťahu dostali do situácie v ktorej máte pocit, že je potrebné niečo zmeniť a že ste už vyskúšali všetko, dajte si ešte jednu šancu v podobe párovej terapie Rozchod partnerov je krajným riešením a obvykle býva len únikom od problému. Zotrvávanie v partnerskej kríze je tiež veľmi nevhodný postoj, ktorý môže zapríčiňovať až maligné zmeny na psychickom a aj telesnom zdraví. Otvorené konflikty medzi partnermi tiež nie sú najlepším riešením, pokiaľ z nich nedokážete výjsť silnejší a múdrejší.

Aké ciele si kladie párová terapia?

Účelom párovej terapie nie je prioritne vzťah zachrániť, ale jej poslaním je, aby pár našiel cestu z krízy a dospel k spoločnému rozhodnutiu, ako chce vo vzťahu ďalej pokračovať. Online psychológ hľadá s partnermi spoločnú reč, učí ich vzájomnému načúvaniu, tvoriť spoločne vzájomné beneficiálne dohody, učí partnerov ako komunikovať konštruktívne. Online psychológ počas online párovej terapie Pomenúva problémy a spoločne s oboma partnermi sa snaží hľadať východiská, pomáha im vystúpiť zo začarovaného kruhu konfliktu, či neprijatia.

Online párová terapia je úspešná aj vtedy, keď sa partneri dohodnú na dôstojnom rozchode bez zbytočného vzájomného ubližovania, a so zachovaním vzájomnej úcty oboch partnerov. Psychológ v takomto prípade pomôže partnerom pri dohode pravidiel po ich rozchode, pri úprave práv a povinností rodičov k ich deťom, ak ich majú a pri rešpektovaní ich následného súkromného života.

V prípade že máte skôr záujem o osobný kontakt s našimi odborníkmi, pozrite si prosím aj tieto naše webové stránky:
www.trea.sk a www.detskaporadna.sk

Objednať sa

<< predchádzajúci článok <<      >> nasledujúci článok >>

Späť na úvodnú stránku