+421 948 156 688 SCŠPP TREA Kadnárova 15, 831 52 Bratislava info(zavinac)trea.sk

Online rodinná terapia

Čo je online rodinná terapia?

online rodinná terapia

Starostlivosť o rodinu je základným a najdôležitejším elementom každej spoločnosti. Ak má rodina dobre plniť funkciu základného piliera spoločnosti a všetky jej funkcie, potrebuje pomoc a podporu v komplikovaných životných situáciách. Takou je napríklad online rodinná terapia, ktorú poskytuje online psychológ pre všetkých členov rodiny. Má cieľ pomenovať príčinu rodinnej nepohody a pomôcť napraviť nefunkčné vzťahy a rodinné návyky a stereotypy. Tieto môžu byť prítomné dlhé roky. Rodinná terapia je efektívna, pretože rodina má schopnosti konsolidovať sa. Zároveň ponúka spôsob ako vytvoriť a udržať zdravú a fungujúcu rodinu.

Kedy je vhodná online rodinná terapia?

V prípade, že sa v rodine vyskytujú patologické prejavy, krízy, nezhody, napätie, násilie, závislosti.  Taktiež ak sú v rodine narušené vzájomné vzťahy, nízke prejavy vzájomnej empatie, absentujúce načúvanie, neschopnosť viesť konštruktívnu komunikáciu, robiť zmysluplné dohody. Online rodinná terapia môže významne pomôcť. Členovia rodiny v tomto terapeutickom procese hľadajú spolu s online psychológom východiská, pomenúvajú problém a hľadajú cestu ako zvládať a ovplyvňovať ťažké obdobia a skutočnosti vo svojom živote. Nachádzajú v nej cestu k vlastnému rozvoju, zmene, k sebarealizácii, k vzájomnému načúvaniu, rešpektu a úcte k ostatným členom rodiny.

Ako prebieha online rodinná terapia?

Takáto forma terapie nie je založená na individuálnych rozhovoroch jednotlivých členov rodiny. Online psychológ aktívne spolupracuje so všetkými členmi rodiny súčasne. Týmto spôsobom vidí všetky podstatné vzájomné interakcie v rodine, čo mu umožní objektívny vhľad do rodiny a jej prípadných patologických prejavov. Následne tak môže tento vhľad do situácie sprostredkovať vhodným a akceptovateľným  spôsobom pre všetkých jej členov. Rozhovory prebiehajú online formou prostredníctvom video, alebo audio rozhovoru vďaka tejto webovej aplikácii. Ide o terapeutický proces, ktorý si vyžaduje svoj čas. Zvyčajne sa nejedná o krátkodobú záležitosť. Dĺžka terapie je samozrejme závislá od konkrétnych ťažkostí v konkrétnej rodine. Čas potrebný na konsolidáciu rodinných vzťahov nie je možné paušálne vyjadriť.

V prípade že máte skôr záujem o osobný kontakt s našimi odborníkmi, pozrite si prosím aj tieto naše webové stránky:
www.trea.sk a www.detskaporadna.sk

Objednať sa

<< predchádzajúci článok <<

Späť na úvodnú stránku