+421 948 156 688 SCŠPP TREA Kadnárova 15, 831 52 Bratislava info(zavinac)trea.sk

Online poradenstvo

 

Čo je online poradenstvo?

online poradenstvo

Online psychologické poradenstvo je určené pre každého z nás, ktorý žije v tejto modernej, uponáhľanej a stresom zaťažujúcej dobe. Online poradenstvo sa Začína už prvým dištančným kontaktom klienta a online psychológa. Online psychologické poradenstvo spočíva v hľadaní, riešení situácií kedy online psychológ navrhuje osvedčené postupy, metódy, odporúčania, ako čo najefektívnejšie vyriešiť a zvládnuť situáciu alebo navrhuje spôsoby ako odstrániť problém. Online psychológ sa zameriava napríklad na problémy vo výchove, problémy s učením, profesijnou orientáciou, problémy v oblasti zdravého životného štýlu, problémy v intímnom živote a v sexe, partnerské vzťahy, nezhody, partnerské krízy atď.

Aký je rozdiel medzi poradenstvom a terapiou?

Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že hranica medzi pojmami online poradenstvo a online terapia je niekedy veľmi tenká. Existujú však isté znaky, ktoré tieto dva odborné pojmyod seba odlišujú.

Poradenstvo:

V online poradenskej praxi sa obvykle oproti online terapii pracuje viac so získanými informáciami od klienta, alebo z výsledkami z jeho psychodiagnostických vyšetrení. Online poradenstvo poskytuje klientovi odporúčania, rady, vysvetľuje, vzdeláva, ako zlepšiť napr. kvalitu života, môže mu sprostredkovať objektívnejší vhľad do danej situácie, pomáha mu prijať konštruktívne riešenia, ap. Online poradenstvo je skôr krátkodobejší proces zameraný na behaviorálne prejavy klienta a jeho okolia

Terapia:

je viac špecifikovaná tým, že si klient s online psychológom (terapeutom) definujú ciele samotnej online terapie smerujúce k zisteniu príčiny psychického stavu, problému, symptómu ochorenia za účelom jeho vyliečenia, alebo pomáha klientovi zvládnuť príznaky symptómov v jeho bežnom privátnom, alebo profesionálnom živote. Obvykle sa jedná o významne dlhodobejší proces oproti online poradenstvu. Je to predovšetkým z toho dôvodu, že online terapia sa zameriava na dlhšie alebo chronické psychologické a emocionálne problémy, ktoré klienti prežívajú. Online terapia je teda všeobecne zameraná na myšlienkové procesy. Online terapia v porovnaní s poradenstvom rieči skôr náročnejšie a zložitejšie situácie a ciele.

V prípade že máte skôr záujem o osobný kontakt s našimi odborníkmi, pozrite si prosím aj tieto naše webové stránky:
www.trea.sk a www.detskaporadna.sk

Objednať sa

 >> nasledujúci článok >>

Späť na úvodnú stránku